Lavastoviljet e integruara plotësisht ofrojnë integrim pa probleme në çdo kuzhinë.

  Filter Catalog reset all
  Shop by installation type
  Shop by place settings
  Shop by operation type
  Shop by spray zones
  Shop by number of baskets
  Current Selection

  Lavastovilje plotësisht e integruar e krijuar për dëshirat tuaja

  Për një pajisje që përzihet pa probleme me dekorin e kuzhinës tuaj, ju nevojitet një model ASKO plotësisht i integruar. Këto pajisje fshihen mjeshtërisht poshtë banakut dhe pas kabinetit tuaj, duke u bashkuar pa mundim në kuzhinën tuaj.

  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 42
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Residual heat
  • Tharje me hapje automatike të derës, Auto Door Open Drying™
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Logic
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 40
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XXL, 860 mm e lartë
  • Residual heat
  • Tharje me hapje automatike të derës, Auto Door Open Drying™
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Style
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 39
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Style
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 42
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XXL, 860 mm e lartë
  • Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Style
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 42
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Logic
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 44
  • Numri i programeve: 13 copë
  • Numri i koshave: 2
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Residual heat
  • Tharje me hapje automatike të derës, Auto Door Open Drying™
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Logic
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 42
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Style
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 42
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Premium - Instalime elektrike të koshit prej çeliku, rreshta të fiksuar me kunja dhe rafte vere të palosshme
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Residual heat
  • Tharje me hapje automatike të derës, Auto Door Open Drying™
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Style
  • Klasi i energjisë: C
  • Niveli i zhurmave (max.) dB(A): 40
  • Numri i programeve: 14 copë
  • Numri i koshave: 3
  • Lloji i koshit të sipërm: Ekskluzive - Lidhja elektrike e koshit prej çeliku, të gjitha rreshtat e gjilpërave të palosshme, raftet e verës të ndarë/palosshme, Light Lock™ për fiksimin e sendeve të lehta
  • Përmasat: XL, 820 mm
  • Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening
  • Sistemi automatik i dozimit: Jo
  • Instalimi: Plotësisht e integruar
  • Style